وان حمام توافق استقلال استقلال اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

وان حمام: توافق استقلال استقلال اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی دریافت وجوه اضافه به اسم کارمزد ارزیابی ملک غیرقانونی است

متقاضیان دریافت وام خرید مسکن می بایست در مرحله ارزیابی ملک مبلغی بابت کارمزد پرداخت کنند که روش محاسبه آن جهت وام های مختلف، ثابت هست؛ ولی مبلغ وام در تعیین قی

دریافت وجوه اضافه به اسم کارمزد ارزیابی ملک غیرقانونی است

دریافت وجوه اضافه به اسم کارمزد ارزیابی ملک غیرقانونی است

عبارات مهم : میلیون

متقاضیان دریافت وام خرید مسکن می بایست در مرحله ارزیابی ملک مبلغی بابت کارمزد پرداخت کنند که روش محاسبه آن جهت وام های مختلف، ثابت هست؛ ولی مبلغ وام در تعیین قیمت کارمزد مؤثر خواهد بود.

به گزارش مهر، متقاضیان دریافت وام خرید مسکن، بعد از تشکیل پرونده و دریافت مدارک از جمله مبایعه نامه و سند رسمی، با بخش ارزیابی ملک به وسیله کارشناسان بانک مواجه می شوند بانک عامل نیز جهت اعزام کارشناس یا ارزیاب، کارمزد دریافت می کند که این کارمزد در دو مرحله از متقاضی دریافت می شود. ولی در بعضی مواقع شاهد مطالبه وجوه اضافه به اسم کارمزد ارزیابی هستیم که در مرحله خرید ملک، بار مالی مضاعفی را بر خریداران ملک که قصد دریافت وام مسکن دارند، تحمیل می کند.

دریافت وجوه اضافه به اسم کارمزد ارزیابی ملک غیرقانونی است

حمید روحی، کارشناس امور بانکی در گفتگو با خبرنگار مهر راجع به نحوه محاسبه کارمزد ارزیابی ملک جهت کسانی که قصد دریافت وام خرید مسکن دارند، گفت: نخستین مرحله دریافت کارمزد در ابتدای فرآیند تقاضای وام و در هنگام تشکیل پرونده تسهیلات خرید هست؛ در این مرحله هزینه ای به عنوان علی الحساب ارزیابی پرداخت می شود که مبلغ آن ۲۵ هزار تومان است.

وی افزود: همچنین اگر متقاضی دریافت تسهیلات، بخواهد از وام جعاله نیز استفاده کند، مبلغ ۲۰ هزار تومان هم به طور جداگانه بابت این وام پرواخت می شود که این قیمت به صورت قطعی بوده و بعدا دیگر مبلغ جدیدی افزوده نخواهد شد.

متقاضیان دریافت وام خرید مسکن می بایست در مرحله ارزیابی ملک مبلغی بابت کارمزد پرداخت کنند که روش محاسبه آن جهت وام های مختلف، ثابت هست؛ ولی مبلغ وام در تعیین قی

وی اظهار کرد: دومین مرحله کارمزد ارزیابی نیز بعد از دیدار ملک به وسیله کارشناس اخذ می شود که ۲۵ هزار تومان پرداخت شده است در ابتدای کار، به عنوان مابه التفاوت از مبلغ کارمزد نهایی کسر می شود.

روحی گفت: فرمول محاسبه کارمز ارزیابی ملک به این شرح است: «مبلغ مصوب وام منهای ۵ میلیون تومان ضرب در ۱.۵ در هزار».

به گفته این کارشناس بانکی، به عنوان مثال اگر فردی تصمیم به دریافت وام خرید مسکن به مبلغ ۶۰ میلیون تومان (شامل ۵۰ میلیون تومان تسهیلات خرید مسکن و ۱۰ میلیون تومان وام جعاله مسکن) داشته باشد، کارمزد ارزیابی ملک مورد نظر به این صورت محاسبه می شود:

دریافت وجوه اضافه به اسم کارمزد ارزیابی ملک غیرقانونی است

۱. پرداخت ۴۵ هزار تومان مشمول بر ۲۵ هزار تومان علی الحساب بابت کارمزد ارزیابی ملک قبل از حضور کارشناس بابت وام خرید مسکن و ۲۰ هزار تومان کارمزد قطعی ارزیابی ملک بابت وام جعاله مسکن

۲. از مبلغ وام (۵۰ میلیون تومان) ۵ میلیون تومان کسر می شود؛ ۴۵ میلیون تومان باقی مانده در ۱.۵ ضرب و بر هزار تقسیم می شود؛ رقم به دست آمده مبلغی برابر با ۶۷.۵۰۰ تومان خواهد شد. سپس ۲۵ هزار تومان اولیه (علی الحساب) از این مبلغ کم می شود.

متقاضیان دریافت وام خرید مسکن می بایست در مرحله ارزیابی ملک مبلغی بابت کارمزد پرداخت کنند که روش محاسبه آن جهت وام های مختلف، ثابت هست؛ ولی مبلغ وام در تعیین قی

واژه های کلیدی: میلیون | کارمزد | دریافت | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs