وان حمام توافق استقلال استقلال اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

وان حمام: توافق استقلال استقلال اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

گت بلاگز اخبار علمی و آموزشی کشف کلیدی دانشمندان راجع به توانایی دور کردن افکار ناخواسته

دانشمندان طی انجام یک پژوهش تازه علت توانایی یا عدم توانایی ما در دور کردن بعضی از افکار خاص از ذهنمان را یافته‌اند. 

کشف کلیدی دانشمندان راجع به توانایی دور کردن افکار ناخواسته

کشف کلیدی دانشمندان راجع به توانایی دور کردن افکار ناخواسته

عبارات مهم : بیماری

دانشمندان طی انجام یک پژوهش تازه علت توانایی یا عدم توانایی ما در دور کردن بعضی از افکار خاص از ذهنمان را یافته اند.

به گزارش ایسنا و به نقل از ساینس آلرت، در یک مطالعه که در دانشگاه کمبریج انجام شد، محققان به شرکت کنندگان کلماتی را به صورت جفت ارائه کردند تا آنها این کلمات را به خاطر بسپارند.

کشف کلیدی دانشمندان راجع به توانایی دور کردن افکار ناخواسته

این واژه ها به منظور اطمینان از اینکه هیچ پیش زمینه ذهنی جهت شرکت کنندگان وجود نداشته باشد، با یکدیگرارتباط معنایی نداشتند.

سپس از آنها خواسته شد تا به سیگنال های قرمز یا سبز پاسخ دهند. اگر سیگنال سبز بود، از آنها خواسته می شد تا کلمه دوم را به یاد بیاورند و اگر با سیگنال قرمز مواجه می شدند بدان معنی بود که باید از یادآوری کلمه دیگر خودداری می کردند.

دانشمندان طی انجام یک پژوهش تازه علت توانایی یا عدم توانایی ما در دور کردن بعضی از افکار خاص از ذهنمان را یافته‌اند. 

محققان در طول انجام این آزمایش، مغز شرکت کنندگان را با استفاده از تصویربرداری رزونانس مغناطیسی عملکردی، که یک روش جهت نظارت بر تغییرات جریان خون بوده و همچنین طیف سنجی رزونانس مغناطیسی، که تغییرات شیمیایی را دنبال می کند، تحت نظارت قرار دادند.

در این پژوهش مشخص شد شرکت کنندگانی که بیشترین میزان مواد شیمیایی در مغز که GABA نامیده می شود را داشتند، در سرکوب افکار ناخواسته توانایی بیشتری از خود نشان دادند.

گیرنده “گابا”(GABA) یکی از دو کانال یونی دریچه-لیگاندی مسئول جهت انتقال اثر اسید آمینوبوتریک گاما(ترارسان عصبی بازدارنده مهم در مغز) است.

کشف کلیدی دانشمندان راجع به توانایی دور کردن افکار ناخواسته

دشواری یا ناتوانی در از بین بردن افکار مزاحم و ناخواسته یک واقعیت جهت افراد مبتلا به بیماری های عصبی و همچنین افراد مبتلا به انواع متفاوت بیماری روانی است.

شرایطی مانند اختلال وسواسی-اجباری و اختلال استرس بعد از سانحه تا افسردگی و اسکیزوفرنی همگی زیر مجموعه این بیماری های عصبی و روانی هستند.

دانشمندان طی انجام یک پژوهش تازه علت توانایی یا عدم توانایی ما در دور کردن بعضی از افکار خاص از ذهنمان را یافته‌اند. 

یافته های این پژوهش می تواند بینش های جدیدی را راجع به فعل و انفعالات شیمیایی که منجر به این اختلالت می شود، ارائه کند.

در حال حاضر، بسیاری از تحقیقات در زمینه روش های درمانی، حول محور کمک به قشر جلوی پیشانی جهت داشتن عملکرد طبیعی و عادی است.

کشف کلیدی دانشمندان راجع به توانایی دور کردن افکار ناخواسته

با این حال، اندرسون اعتقاد است که بدست آوردن راهی جهت ارتقاء فعالیت GABA در هیپوکامپ، در واقع می تواند نتیجه های مثبت تری را به همراه داشته باشد.

این پژوهش در Futurism انتشار یافته است.

واژه های کلیدی: بیماری | سیگنال | شیمیایی | دانشمندان | اخبار علمی و آموزشی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs